Informacja o konkursie w ramach Działania X.1 ,, Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosi konkurs dotyczący realizacji projektów pomagającym rodzicom w opiece nad dziećmi do lat 3 poprzez sfinansowanie zatrudnienia niani.

W ramach projektu jednostki sektora finansów publicznych będą mogły uzyskać dofinansowanie m.in. na :

– sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3;

– składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Nabór w ramach w/w konkursu został zaplanowany od 22 marca 2021r. do 12 kwietnia 2021r.
W  przypadku zainteresowania rodziców dzieci do lat 3 zatrudnieniem niani- Gmina Krzyżanów złoży wniosek
o dofinansowanie projektu.
W związku z tym prosimy wszystkich rodziców zainteresowanych zatrudnieniem niani
dla dzieci do lat 3 o kontakt pod nr telefonu:  243562903.