Rekultywacja terenu nad stawem w Konarach

wpis w: Ogłoszenia

W ramach współpracy Wójta Gminy Krzyżanów z lokalnym Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Gminy Krzyżanów, w tym roku zostało zakończone kolejne zdanie również z dofinansowaniem związane z rekultywacja trenów wokół istniejących stawów na ternie gminy w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-20120. Tym razem wykonany został  terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości  Konary.  Koordynatorem zadania  i współfinansującym była gmina Krzyżanów a  koszt zadania wynosił 109.777,50 zł w tym otrzymane dofinansowanie z środków unijnych w wysokości 50.000 zł. Pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy Krzyżanów. Wykonawcą zadania była Spółka Cywilna „Kerim” z Woli Czrnyskiej koło Łasku.

W ramach współpracy Wójta Gminy Krzyżanów z lokalnym Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Gminy Krzyżanów, w tym roku zostało zakończone kolejne zdanie również z dofinansowaniem związane z rekultywacja trenów wokół istniejących stawów na ternie gminy w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-20120. Tym razem wykonany został  terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości  Konary.  Koordynatorem zadania  i współfinansującym była gmina Krzyżanów a  koszt zadania wynosił 109.777,50 zł w tym otrzymane dofinansowanie z środków unijnych w wysokości 50.000 zł. Pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy Krzyżanów. Wykonawcą zadania była Spółka Cywilna „Kerim” z Woli Czarnyskiej koło Łasku.

 20200709_084227