BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KTERACH

wpis w: Ogłoszenia

Ruszyła budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kterach wraz z budową zbiorników sieciowych wody pitnej w Siemienicach

W ślad za wnioskiem Wójta Gminy Krzyżanów –  gmina otrzymała wsparcie finansowe w formie pożyczki (z możliwością umorzenia 30% po spłacie 70% całości pożyczki) na realizację zadania  polegającego na budowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ktery oraz budowa sieciowych zbiorników wody pitnej wraz z pompownią sieciową w miejscowości Siemienice z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonego przez gminę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –  Wykonawcą zadania będzie Spółka „FUNAM” Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę brutto: 4.052.850,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: pierwszy etap budowa stacji uzdatniania wody  w Kterach, drugi etap budowa przepompowni wody w Siemienicach, lecz całość zadania zakończona zostanie do końca listopada 2021 roku.

Nowo wybudowana Stacja w Kterach wraz z funkcjonującą stacją w Krzyżanowie zdecydowanie  poprawi jakość zaopatrzenia w wodę,  zwiększy pewność i niezawodność całego systemu infrastruktury wodociągowej co wpłynie na  podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Krzyżanów.