Informacja

wpis w: Ogłoszenia | 0

I n f o r m a c j a

W związku z bezpośrednią obsługą interesantów w Urzędzie Gminy Krzyżanów proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych.

Dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba.

Proszę o dezynfekcję rąk przed wejściem do urzędu, zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dwumetrowej odległości  od drugiej osoby.

Zaleca się korzystanie z własnych długopisów.

Proszę o powstrzymanie się od wizyty w urzędzie jeżeli występują objawy:  gorączki, bólu gardła, przeziębienia.

Jednocześnie zachęcam do załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonicznie oraz poprzez wrzucanie dokumentów do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do urzędu.

Wójt

mgr inż. Tomasz Jakubowski