Terminarz odbioru odpadów komunalnych – wrzesień 2020 r.

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE KRZYŻANÓW W ROKU 2020

 

Rejon 1 – Sokół, Złotniki, Uroczysko Leśne, Kaszewy Dworne, Kaszewy – Kolonia, Kaszewy Kościelne, Różanowice, Krzyżanów, Żakowice, Krzyżanówek, Władysławów, Julianów, Psurze, Kaszewy Tarnowskie, Kaszewy – Spójnia, Wojciechowice, Zawady, Konary, Rustów, Morele, Jagniątki

 

Rejon 2 – Wały A, Wały B, Wierzyki, Kuchary, Marcinów, Malewo, Świniary, Pawłowice, Łęki Kościelne, Łęki Górne, Młogoszyn, Mieczysławów, Stefanów, Micin, Rybie, Siemienice, Siemieniczki, Brony, Ktery, Nowe Ktery, Ktery (SK), Wyręby Siemienickie, Goliszew, Zieleniew

 

Informujemy o terminach odbioru odpadów od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

2020

WRZESIEŃ

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Rejon 1 – Komunalne

15 / 29

Rejon 1 – zielone worki

18

Rejon 1 – brązowe worki

15 / 29

Rejon 2 – Komunalne

15 / 29

Rejon 2 – zielone worki

18

Rejon 2 – brązowe worki

15 / 29

 

Uwaga:

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Do worków brązowych można wkładać drobno pocięte gałązki, skoszoną trawę oraz odpady biodegradowalne (odpady odbierane będą wyłącznie z worków).

W/w worki z inną zawartością aniżeli przypisana dla danego koloru nie będą odbierane !

 

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.